ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU MONTĀŽA


Visu veidu daudzdzīvokļu māju, ražošanas un noliktavas ēku ūdensapgādes sistēmu montāža un projektēšana.

Ūdensapgādes sistēmas:

 • auksta ūdens apgādes sistēmas;
 • karstas ūdens un cirkulācijas ūdensapgādes sistēmas;

SIA "Mītavas statuss" veic ūdensvada attīrīšanas sistēmu montāžu, kurā ietilpst:

 • ūdens mīkstināšana;
 • atbrīvošanās no dzelzs;
 • attīrīšana no mehāniskiem piemaisījumiem.

KANALIZĀCIJAS SISTĒMU MONTĀŽA


Visu veidu daudzdzīvokļu māju, ražošanas un noliktavas ēku kanalizācijas sistēmu montāža un projektēšana.

Kanalizācijas sistēmas:

 • fekālā kanalizācija;
 • lietus kanalizācija;
 • kondensāta kanalizācija;
 • ražošanas kanalizācija;
 • spiediena kanalizācija;
 • drenāžas sistēma.

SIA „Mītavas statuss” veic arī notekūdeņu attīrīšanas sistēmu montāžu.

APKURES SISTĒMU MONTĀŽA


 

Visu veidu daudzdzīvokļu māju, ražošanas un noliktavas ēku apkures sistēmu montāža un projektēšana.

Apkures sistēmas:

 • siltummezglu izgatavošana un montāža;
 • siltumsūkņu montāža;

UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU MONTĀŽA


 

Visu veidu daudzdzīvokļu māju, ražošanas un noliktavas ēku ugunsdzesības sistēmu montāža un projektēšana.

Ugunsdzesības sistēmas:

 • ugunsdzesības ūdens apgādes sistēmas;
 • ugunsdzēsības sistēmas.

PROJEKTĒŠANA


Projektēšana ir viens no vissvarīgākajiem pareizās inženiertīklu darbības izveides procesa posmiem. SIA „Mītavas Statuss” sniedz projektēšanas, aprīkojuma izraudzīšanas un piegādes, montāžas, pirmsekspluatācijas regulējuma un ēku iekšējo inženiertīklu sistēmu un ārējo komunikāciju servisa apkalpošanas pakalpojumus.

Projektēšanas pakalpojumi:

 • ūdensapgādes tīklu projektēšana;
 • kanalizācijas sistēmu projektēšana;
 • apkures sistēmu projektēšana;
 • inženiertīklu projektēšana.

Nestandarta projektēšanas varianta gadījumā mūsu speciālisti izveidos individuālo projektu, ņemot vērā ēkas arhitektūras īpatnības un pasūtītāja vēlmes, kā arī piedāvās vispieņemamāko komerctehnisko risinājumu.